Vrdnik Kamp je hrišćanski kamp za duhovni rast i odmor. Želimo da Vrdnik Kamp tokom cele godine pozitivno utiče na rast i razvoj pojedinca i crkva, a sve zbog ostvarenja velikog poslanja i širenja evanđelja, kroz ljubav (prema Bogu i ljudima), kroz odnose i kreativnost.

Kampovi 2019

Pred nama su: Kamp za decu, tinejdžere, mlade, kamp za sestre, kamp slavljenja i kamp za očeve i decu.
Datumi

Naše osnovne vrednosti

Kreativnost

Bog stvoritelj svega vidljivog i nevidljivog, stavio je u svakog od nas sposobnost da kreiramo, stvaramo. Zbog toga želimo da Vrdnik Kamp bude mesto gde će kreativnost biti oslobođena.

Duhovnost

Ono što verujemo utiče na sve što radimo u životu. Kroz proučavanje Biblije, molitvu, slavljenje Boga i diskusiju sa drugim vernicima naša vera raste.

Druženje

Uz iskrene prijatelje sve je lepše, zanimljivije i lakše. Zbog toga nam je druženje jako bitno i upotrebićemo zajedničke aktivnosti, slobodno vreme, sport da se bolje upoznamo i uživamo u zajedništvu.