Odličan kamp!

Odličan kamp za mlade! Veoma otvorena i dobra grupa mladih ljudi. Zajedno smo učili, slavili, molili…!