#WalkNB3

Leto je blizu, omladinski kamp je blizu! Ove godine smo insprisani Psalmom 119:45 došli do teme ”Walk and be free”, tj. hodaj i budi slobodan. Uneli smo i neke novine za prijavu i plaćanje kampa tako da obratite pažnju na te detalje..  Više o kampu