Tim kampa

Početkom 2017-te Vrdnik Kamp je dobio novu strukturu. Glavno vođstvo kampa je odbor kampa, a izvršni organ odbora je direktor kampa. Mandat traje 4 godine, a nakon toga može doći do promena uloga (naravno do promena može doći i ranije ukoliko neko ne ispunjava svoje obaveze). Nakon uspostave odbora, odbor je proglasio direktora kampa, a zatim zajedno sa direktorom postavio vođe kampova (organizatore određenih događaja). U nastavku možete pročitati imena onih koji deo našeg tima i njihove uloge.

Odbor Vrdnik kampa

Članovi odbora :

 • Miroslav Radovanović (gl. starešina Crkve Božje)
 • Nikola Ilić (omladinski starešina Crkve Božje)
 • Dragan Radovanović (pastor lokalne Crkve u Vrdniku)
 • Barbara Jovanović (predstavnik vođa kampova – organizatora)
 • Goran Radovanović (direktor Vrdnik Kampa)

Sekretar – blagajnik kampa Vrdnik Kampa:

 • Kerstin Radovanović

Vođe kampova u novom mandatu

Datum postavljenja: 08.02.2017. Mandat traje 4 godine.

Dečiji kamp:

 • vođa: Blaženka Radovanović
 • zamenik: Tamara Milanović
 • zamenik: Sara Milanović

Tin kamp:

 • vođa: Kristian Vučković
 • zamenik: Valentina Radovanović
 • zamenik: Bojan Ostojić
 • Pridruženi član: Dragan Đorđević

Omladinski kamp:

 • vođa: Barbara Jovanović
 • zamenik: Danijel Stojković
 • zamenik: Ivan Jovanović
 • pridruženi član: Ivana Stojković

Kamp slavljenja:

 • vođa: Sonja Čvorović
 • zamenik: Sara Radovanović
 • zamenik: Filip Radovanović
 • pridruženi član: Alen Demiter

Sestrinski kamp:

 • vođa: Milja Milanović
 • zamenik: Elvira Lazarević
 • zamenik: Aseneta Čvorović
 • priduženi član: Daniela Radovanović